Tarımsal Varlıkların Değerlemesini Belirleyen Unsurlar

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi son zamanlarda ülkemizde de Tarımsal faaliyetler aile işletmelerinden çıkıp modern tarımsal teknolojilerin kullanıldığı modern tarımsal işletmeleri halin dönüşmektedir.

Tarımsal varlıkların değerleme çalışmalarında bu bütünün tüm parçaları ve bütünün oluşturduğu maddi olmayan varlık değerleri de dikkate alınır. Aynı fiziki coğrafyadaki klasik yöntemle tarım yapılan araziler ile modern işletmelerin kullandığı arazilerdeki m2 birim fiyatları aynı olmayacaktır.

Taşınmazın değerin yukarıda belirtilen haricinde arazinin sulu kuru olması, şekli, büyüklüğü pazara ve şehre yakınlığı, yola cephesi olması, üzerinde bulunan kalıcı tesisler vb gibi etkenlerde bedel belirlenmesinde arazinin m² birim fiyatını etkilemektedir..

DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Pazar

  • Analiz edilen gayrimenkulÜn türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir.
  • Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler.
  • Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler.
  • Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.
  • Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.
Daha fazlasını oku

Türkiye’de Tarımsal Arazilerin Kamulaştırılması

Tarımsal faaliyetin büyük ölçüde doğa koşullarının etkisinde yapılması, işletmelerin küçük, arazilerin dağınık ve üretim deseninin çok çeşitli olması, girdi-çıktı piyasalarındaki düzensizlikler gibi başlıca yapısal problemler, tarımda kıymet takdirinin önemini artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal kıymet takdiri, uzun yılladır önemli bir bilim dalı olarak ve tamamen uzmanlık gerektiren bir konu olarak ele alınmaktadır. Daha fazlasını oku