Tarımsal değerlemede 25 yıllık Tecrübe ve deneyimle Tarımsal arazilerinizi ve tüm müştemilatını değerliyoruz.

* Tarımsal varlıklarınızın bedel tespiti ve kıymet takdirinin belirlenmesi, Tarımsal arazilerinizin ve arsanızın güncel bedel tespitinin yapılması, Kapama meyve bahçelerinizin veya ağaçlarınızın bedelinin belirlenmesi, Taşınmaz varlıklarınızın gerçek ve güncel değerinin belirlenmesi 

* Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Genel, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Belediyelerce yapılan kamulaştırmalarda ve doğalgaz boru hattı veya elektrik hattı döşemede irtifak kurumunda Taşınmazlarınızın gerçek kamulaştırma değerinin belirlenmesi 

* Taşınmazlarınız için yapılacak kamulaştırmalarda izlenecek yol, Arsa veya arazinize yapılan fiili tecavüzlerde hukuki olarak izlenilecek yol, Kamulaştırmasız el atımlara karşı izlenecek yol tespit edilip Hak kaybına ve zaman aşımına uğramamanız için destek veriyoruz. 

* Satın almayı düşündüğünüz bir araziye yatırım yapma kararı almadan önce, alacağınız arazinin gerçek değerinin tespitinde, alacağınız arazide “Gelir ve Fayda Analizinin yapımında, araziye arz ve talebin olduğu belgelerin tespitinde kısaca Tarımsal varlıkların alımında finans yönetiminize teknik destek veriyoruz.